Header cz

Možnosti software Winfactory 4.0 jsou pak rozšířeny skrze série volitelných a zakázkových funkcí a služeb, jako například sledování toku materiálu, OPC-UA server, vzdálenou asistenci, optimalizaci výroby, kombinaci materiálových mixů, optimalizaci výrobních zdrojů, skladování materiálů a řízení doplňování materiálů. Systém samostatně automaticky řídí použití výrobních linek na základě informace co a v jakém množství má být vyrobeno. Máme například specifickou výrobní šarži zahrnující dané kombinace surového materiálu, aditiv, barviva a rozemletého plastu. Tuto výrobu by bylo samozřejmě nejsnadněji naplánovat na výrobní lince, která již používá stejný typ výrobku a mix materiálů, protože požadovaná změna výroby by si vyžádala jen velmi malý počet zásahů souvisejících s přípravou linky na nový typ výrobku.

Díky instalaci protokolu OPC-UA jsou všechny možnosti Winfactory 4.0 dostupné na strojích, systémech a automatizovaných zařízeních, ať už vyrobených firmou Piovan či jinými výrobci, a mohou být propojeny s řídícím systémem konkrétního závodu, a také s centrální firemní sítí. Touto cestou mohou být informace sdíleny napříč různými systémy a data mohou být sbírána pro optimalizaci procesů, jenž tvoří Inteligentní výrobu čtvrté průmyslové revoluce.

COVID-19 AGGIORNAMENTO

Messaggio del Presidente del Gruppo

23 Marzo 2020 S. Maria di Sala, Venice, Italy

Gentili Partner,
ritengo doveroso dare un aggiornamento a tutti i nostri Stakeholders sull’attuale operatività del Gruppo Piovan durante l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Prima di tutto voglio rassicurarvi che ogni nostra scelta e futura attività avrà come primario scopo la salute e la sicurezza dei nostri Collaboratori e dei nostri Clienti nel rispetto delle normative emesse dai vari Governi ove operiamo.
Tutti i siti produttivi e le società service & sales del Gruppo sono operativi con continuità.

Continua a leggere×