PAVEL POLOMSKÝ ZO SPOLOČNOSTI PIOVAN: SME ŠPECIALISTI NA SYSTÉMOVE RIEŠENIA

10/10/2017
Plastic Portal

Wide 1 header per press review piovan

Spoločnosť Piovan pôsobí v plastikárskom sektore už 50 rokov. V posledných desiatich rokoch sa spoločnosť stala mnohonárodnou organizáciou s výrobnými závodmi v Taliansku, Nemecku, USA, Brazílii a Číne, s vlastnými 21 pobočkami, s obchodným zastúpením vo viac ako 70-tich krajinách a s 950 spolupracovníkmi po celom svete. Viac nám o spoločnosti a svojich skúsenostiach v nej prezradil Pavol Polomský, riaditeľ spoločnosti pre strednú Európu.

1. Ako dlho pôsobíte v spoločnosti Piovan? Aké boli Vaše začiatky?

Koncem roku 2017 to bude již 12 let. Nastoupil jsem krátce po založení dceřinné společnosti pro střední Evropu, Piovan Central Europe, a měl jsem tehdy na starosti obchod, tedy prodej strojů. Byl jsem v podstatě druhý zaměstnanec na území Česka a Slovenska, kdy prvním zaměstnancem byl kolega servisní technik. Dnes máme pro naše zákazníky v České Republice k dispozici již 10 zaměstnanců v oddělení servisu a prodeje.

2. Je niečo, čo je o spoločnosti Piovan menej známe?

Pro mne je velmi obtížné odhadnout, co je o naší společnosti méně známé. Nicméně Piovan za poslední období 10-ti let prošel mnoha významnými změnami. Tou hlavní je skutečnost, že firma začala rozšiřovat své produktové a zákaznické portfolio také nákupem jiných společností a nyní tedy mluvíme o Piovan Group, kde samotný Piovan je jen jednou ze společností. Dále jsou členy skupiny společnost FDM sídlící v Německu (specialista na skladovací, nasávací a gravimetrické dávkovací systémy pro granulované i práškové materiály zpracovávané ve vysokých objemech), Una-Dyn (sídlící v USA se stejnou skladbou výrobků jako mateřský Piovan), Aquatech (stroje pro industriální chlazení), Penta (zaměřuje se na systémy pro sypké materiály, jak v plastikářském, tak zejména v potravinářském průmyslu), Progema (řídící systémy pro automatizaci výrobních procesů) a Energys (společnost zaměřená na optimalizaci nákladů a spotřeby energií v industriální oblasti).

 

Prečítajte si celý článok uverejnený dňa Plastic Portal.

COVID-19 AGGIORNAMENTO

Messaggio del Presidente del Gruppo

23 Marzo 2020 S. Maria di Sala, Venice, Italy

Gentili Partner,
ritengo doveroso dare un aggiornamento a tutti i nostri Stakeholders sull’attuale operatività del Gruppo Piovan durante l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Prima di tutto voglio rassicurarvi che ogni nostra scelta e futura attività avrà come primario scopo la salute e la sicurezza dei nostri Collaboratori e dei nostri Clienti nel rispetto delle normative emesse dai vari Governi ove operiamo.
Tutti i siti produttivi e le società service & sales del Gruppo sono operativi con continuità.

Continua a leggere×