Header tr

The possibilities of Winfactory are further extended by a series of optional and on-demand functions and services like, for example, tracking, OPC-UA Server, remote assistance, line power, formula, production and necessary material reordering management. The system itself automatically manages the use of the lines based on what and how much must be produced, for example, by selecting to maintain the lowest possible critical level. For example, producing a lot with a certain formula is more convenient if it can be done at a factory that was already used for the same type of mix since the there are fewer interventions necessary to clean the machines.

With the installation of the OPC-UA protocol, both the basic and additional Winfactory 4.0 features can be made available on the machines, systems and automation devices not produced by Piovan and can interface directly with the management system at the individual plant as well as the company network. In this way, information can be shared between the various systems and data can be collected to optimise the processes, creating the Smart Factory of the fourth industrial revolution.

Winfactory'nin sağladığı imkanlar; uzaktan izleme, OPC-UA sunucusu, uzaktan yardım, hat gücü, uzaktan formülasyon, üretim ve gerekli malzemelerin yeniden düzenlenme yönetimi gibi bir dizi isteğe bağlı işlevleri genişletebilmedir. Sistemin kendisi, tüm birimlerin kullanımını, her koşulda ne kadar üretilmesi gerektiğine göre yönetmektedir. Örneğin mümkün olan en düşük kritik seviyeyi korumayı seçerek yönetim uygulanır. Ya da belirli bir formülü olan bir partiyi üretmek için gerekli tüm müdahalelerin yapılmasını sağlayarak, aynı karıştırma oranını en iyi şekilde sağlar. OPC-UA protokolünün yüklenmesiyle, hem temel hem de ek Winfactory 4.0 özellikleri, Piovan tarafından üretilmeyen makineler, sistemler ve otomasyon cihazlarında kullanılabilir hale getirilebilir ve ayrıca doğrudan tesisin yönetim sistemiyle doğrudan arayüz oluşturabilir. Bu yolla, çeşitli sistemler arasında bilgi paylaşılabilir ve süreçleri optimize etmek için veriler toplanarak dördüncü endüstriyel devrimin Akıllı Fabrikası oluşturulabilir.