Bakim sözleşmelerı

Bir Piovan makinesinin geçtiği tüm ürün geliştirme aşamaları ve tasarımın tamamlanmasını sağlayan tüm unsurlar, çok önemli bir ortak noktayı paylaşır: sıklık ve maliyet bakımından minimum bakım gerektiren ekipmanların üretilmesi.

Services maintenance contracts

Piovan makineleri en yüksek performansı gösterecek şekilde tasarlanmış olsalar da dikkat ve düzenli kontrol gerektirirler. Aşınmaya maruz kalan parçalar, arızaların veya makinenin bozulması olasılığının ortadan kaldırılması için düzenli olarak değiştirilmeli, böylelikle maksimum çalışma verimliliği ve en yüksek performans düzeyleri sağlanmalıdır.

Piovan en yüksek verimlilikte çalışacağı garanti edilen ekipmanlar geliştirir ve tüm özel istekler için özelleştirilmiş destek sağlar.

Piovan Servisleri tarafından sunulan bakım sözleşmeleri benzersiz özelliklere sahiptir.
Sözleşme, her biri "Tesis Defteri" adı verilen bir servis günlüğüne kaydedilen bir dizi operasyondan oluşur.

Arama ne zaman yapılırsa yapılsın, makinelerin bakımı ve en yüksek performans düzeyi garantisi verilir ve operasyonların tümü Tesis Defteri'ne kaydedilir. Bakım sözleşmesi, müşterinin garantiyi üç, dört veya beş yıla kadar uzatmasını sağlar.