PIOVAN PLAST 2015 FUARINDA

05/05/2015
Milan - ITALY

Piovan Grubunun Hol 24 B/C 71-72 numaralı standı her türlü uygulama sürecine yönelik ürünler ve çözümler açısından yeniliklerle dolu olacak.

Wide plast 2015

Kurutma çözümleri alanında Modula sistemi sergilenecek. Bu sistem, sektörde “yüksek verimli plastik malzeme kurutma sistemi” olarak patentlenen tek sistemdir.
Yeni Quantum gravimetrik karıştırıcı serisi için büyük bir alan ayrılacak. Bu karıştırıcıların tasarımı biri dozlama istasyonu, diğeri karıştırıcı için olmak üzere iki patentle korunmaktadır. Kalite ve performans seviyesinden taviz vermeden en geniş kullanım kapsamını sağlayacak dört model - Q7, Q12, Q50 ve Q80 - sergilenecek. Besleme ve taşıma teknolojisi alanında yeni Easylink otomatik hammadde dağıtım istasyonu ve patentli filtresiz PureFlo emicileri öne çıkıyor.
Bu yılki Plast fuarı Piovan Grubunun yapısal ve örgütsel büyümesine dikkati çekmek için ideal fırsatı sunuyor. Şirket alımları ve yeni şirketlerin kurulmasını içeren büyüme stratejisi sayesinde şirket, endüstriyel bir grup haline gelmiştir. Piovan bugün 7 üretim sahası, 24 şirket ve dünya çapında 70’i aşkın dağıtımcıyla gerçek bir çokuluslu şirkettir.

www.plastonline.org