Header

Sosyal sorumluluk

Piovan için Sosyal Sorumluluk kurumsal faaliyetlerinin, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplumlar ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak anlamına gelir. Bu perspektiften bakıldığında, şirket işlerini sosyal ve etik prensiplere ve çevre açısından sürdürülebilir davranışlara göre yönetmeyi taahhüt eder.