Header cz

Možnosti software Winfactory 4.0 jsou pak rozšířeny skrze série volitelných a zakázkových funkcí a služeb, jako například sledování toku materiálu, OPC-UA server, vzdálenou asistenci, optimalizaci výroby, kombinaci materiálových mixů, optimalizaci výrobních zdrojů, skladování materiálů a řízení doplňování materiálů. Systém samostatně automaticky řídí použití výrobních linek na základě informace co a v jakém množství má být vyrobeno. Máme například specifickou výrobní šarži zahrnující dané kombinace surového materiálu, aditiv, barviva a rozemletého plastu. Tuto výrobu by bylo samozřejmě nejsnadněji naplánovat na výrobní lince, která již používá stejný typ výrobku a mix materiálů, protože požadovaná změna výroby by si vyžádala jen velmi malý počet zásahů souvisejících s přípravou linky na nový typ výrobku.

Díky instalaci protokolu OPC-UA jsou všechny možnosti Winfactory 4.0 dostupné na strojích, systémech a automatizovaných zařízeních, ať už vyrobených firmou Piovan či jinými výrobci, a mohou být propojeny s řídícím systémem konkrétního závodu, a také s centrální firemní sítí. Touto cestou mohou být informace sdíleny napříč různými systémy a data mohou být sbírána pro optimalizaci procesů, jenž tvoří Inteligentní výrobu čtvrté průmyslové revoluce.

COVID-19 UPDATE

Piovan Group President’s message

23 March 2020 S. Maria di Sala, Venice, Italy

Dear Partners,
I would like to update all of our Stakeholders concerning the current operativity of Piovan Group during the medical emergency of COVID-19. Firstly, I want to reassure all of you that any choice and future activity have, as a primary aim, the health and safety of our Collaborators and of our Customers, duly following the regulations issued by the Governments where we operate.
All production sites, service & sales companies are operating with continuity.

Read more×