Easylink otomatik hammadde dağıtım İstasyonuBasit, güvenilir, etkili

Float block image easylink 2017

Yeni Piovan Easylink otomatik hammadde dağıtım istasyon hattı, toplam aşınma direnci perfonmansı ve eksik esnek boru ya da hortumlar içintamamen sert ve bükülmez boru yapısı ile göze çarpmaktadır. Aşınmanın azaltılması için seramik kaplı malzemeler kullanılmıştır. Tüm plastik malzmeler belli bir düzeyde aşındırıcı olarak ele alınabilir.

Mevcut tüm yapılandırmalar gelecekteki tüm giriş / çıkış pozisyonlarının kısmi kullanımı için ayarlanabilir. Yapılandırmalar 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 ve 60 giriş ve çıkışlıdır.
Easylink Winfactory 4.0 Ready, malzeme gruplama ve yönetilmesi, reçine taşınması ve temizliği için kaynak/hedef matriksi,nin oluşturulması, malzeme stok görüntülenmesi ve ayrı ya da taşınabilir cihazların erişilebilirliliğini sağlamaktadır.

Yararlar

● Kaynak/Hedef full bağlanma
● 40mm, 50mm, 60mm and 76mm çaplı borular
● Küçükten büyüğe taşıma kapasitesi
● Aşınma Direnci
● 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 and 60 giriş/çıkış modülleri
● Frekans inventörü kontrol sürücüsü
● PPozisyon kodlayıcı belirleme
● Atığa karşı garanti
● Kolay kullanım ve bakım kolaylığı